εξώθερμη αντίδραση

εξώθερμη αντίδραση
Χημική αντίδραση που συνοδεύεται με έκλυση θερμότητας όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, κατά τον σχηματισμό του διοξειδίου του άνθρακα, από άνθρακα και οξυγόνο: C + O2 → CO2 + 94.000 cal και κατά τη σύνθεση του νερού: Η2 + 1/2 O2 → Η2Ο + 68.330 cal. Η ποσότητα της θερμότητας που εκλύεται εξαρτάται από τη μάζα των σωμάτων που αντιδρούν και από τη φύση τους, από τη φυσική κατάσταση των σωμάτων στα δύο μέλη της αντίδρασης, από τον τύπο της αντίδρασης και από τις συνθήκες στις οποίες πραγματοποιείται (πίεση, θερμοκρασία κ.ά.).

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Θερμοχημεία ή χημική θερμοδυναμική — Τομέας της φυσικοχημείας που μελετά τις σχέσεις μεταξύ της χημικής και της θερμικής ενέργειας κατά τις χημικές αντιδράσεις. Οι σχέσεις αυτές βασίζονται στους νόμους της διατήρησης της ενέργειας, η οποία στηρίζεται στη γενική υπόθεση ότι η… …   Dictionary of Greek

  • εκρηκτικές ύλες — Ουσίες ή μείγματα ουσιών, τα οποία σε συνθήκες μιας εξωτερικής διέγερσης μπορούν να μετατραπούν ταχύτατα –με μία εξώθερμη αντίδραση αποσύνθεσης που συνοδεύεται συνήθως από καύση– σε έναν μεγάλο όγκο αερίων και ουσιών πτητικών σε υψηλή θερμοκρασία …   Dictionary of Greek

  • θειικό οξύ — Ανόργανη χημική ένωση, με τύπο H2SΟ4. Η παρασκευή του ήταν γνωστή εδώ και αιώνες από τους αλχημιστές. Βρίσκεται ελεύθερο στη φύση στα νερά του Ρίο Τίντο στην Ισπανία. Είναι η σημαντικότερη ένωση του θείου και αποτελεί ένα από τα κύρια προϊόντα… …   Dictionary of Greek

  • Γκόλντσμιτ, Χανς — (Hans Goldschmidt, Βερολίνο 1861 – Μπάντεν Μπάντεν 1923). Γερμανός χημικός και βιομήχανος. Υπήρξε διευθυντής εργοστασίων στο Βερολίνο και μετά στο Έσεν. Έγινε γνωστός από την ανακάλυψη της αργιλοθερμικής μεθόδου, την οποία εφάρμοσε στην… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”